Aktualności

RODO w firmie WOD KLIK

 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH(PODO)
w WOD KLIK Ludwik Para
Lubzina 309, 39 – 102 Lubzina
 

1.        1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma >WOD KLIK< Ludwik Para z siedzibą w Lubzinie, adres: Lubzina 309,39-102 Lubzina, e-mail: poczta@wodklik.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8180001464, REGON 690027697.

W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych, e-mail : poczta@wodklik.pl

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /GDPR).

Dane , które mogą być przetwarzane przez nas: imię i nazwisko,  adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, NIP, REGON, KRS,numer konta bankowego, inne dane nam podane, m.in. w treści zapytania przesłanego za pomocą e-mail ,  także adres IP komputera.

>WOD KLIK< przez swoją stronę internetową nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji (nie profiluje), z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne wysyłane przez serwis internetowy,który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Mają Państwo prawo do :

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia  („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

b) uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych; będziemy zobowiązani bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu miesiąca, odpowiedzieć Państwu,

c) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Prosimy w tym celu przekazać nam wycofanie zgody pisemnie lub przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, z którego otrzymywaliśmyod Państwa wcześniejszą korespondencję. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem,

d)przenoszenia danych, tzn. mają Państwo prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.  Informujemy, że prawo to dotyczy wyłącznie tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  jeśli Państwo uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt poczta@wodklik.pl 

 3. DANE  OSOBOWE – CELE I ZAKRES ZBIERANIA

Państwa dane będą przetwarzane w celu zrealizowania umowy handlowej / transakcji sprzedaży lub zakupu /  dostarczania towarów i usług / wysyłania ofert /komunikowania się z Państwem, np. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane ustnie – telefonicznie lub osobiście bądź poprzez e-mail / rozpatrywania reklamacji / wysyłki towaru / udzielanie świadczeń wynikających z gwarancji / weryfikacji wiarygodności płatniczej / windykacji należności / dokonania zwrotu pieniężnego/ innych czynności związanych z prawidłowym i zgodnym z prawem funkcjonowaniem >WOD KLIK< (podstawa prawna: art. 6  RODO)

 4. DANE  OSOBOWE – UDOSTĘPNIANIE

Dane mogą być udostępniane  w celu prawidłowej realizacji usług zgodnych z działalnością >WOD KLIK< oraz funkcjonowania >WOD KLIK< zgodnego z obowiązującymi przepisami, m.in. biuru rachunkowemu, firmom obsługującym nasz system informatyczny, firmom kurierskim i prowadzącym działalność pocztową, bankom, firmom windykacyjnym, sądom na podstawie nakazu sądowego, organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia, itp.  

5.     5.  DANE  OSOBOWE – PRZENOSZENIE DO KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

>WOD KLIK< prowadzi działalność na terenie Polski, dlatego też nie przenosimy Państwa danych poza granice kraju, w tym do krajów spoza UE i EOG, które nie mają przepisów prawnych zapewniających szczególną ochronę danych osobowych lub które mają różne przepisy prawne dotyczące ochrony danych. 

6.      6. DANE OSOBOWE - PRZECHOWYWANIE

Dane będą przechowywane przez czas , jaki nakazuje nam przechowywanie dokumentów prawo podatkowe, ustawa o rachunkowości, itp.

 7.        DANE OSOBOWE – ZASADY OCHRONY

>WOD KLIK< stosuje środki zabezpieczające dane osobowe w postaci zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.  Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w >WOD KLIK< zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony tych danych, są zobowiązane bezterminowo do zachowania Państwa danych w tajemnicy oraz posiadają odpowiednie upoważnienia. Dane w formie elektronicznej , jak i dokumenty w  formie papierowej  zawierające Państwa dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniach odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. System informatyczny zabezpieczony jest zarówno specjalistycznymi urządzeniami, jak i programami antywirusowymi przed nieautoryzowanym dostępem spoza >WOD KLIK<.

 8.        INFORMACJE DODATKOWE

>WOD KLIK< może wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Informację o istotnych zmianach zamieścimy na naszej stronie internetowej www.wodklik.pl. Zalecamy sprawdzanie od czasu do czasu naszej PODO, by zapoznać się z aktualizowanymi zmianami.

 
WODKLIK - serwis pomp, sprzedaż art. WOD-KAN| 1991-2018

Projekt i realizacja: BigCom

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): więcej.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem